Deskundigheidscoaching

Hoe zeker voel jij je als leerkracht binnen B(S)O, V(S)O in het ontwikkelen van creatieve vaardigheden bij leerlingen? Ik ga je helpen je deskundiger te laten voelen in de uitvoering van creatieve vakken. 

 

We weten hoe belangrijk het is om creativiteit te ontwikkelen. We weten dat we onszelf en onze leerlingen uit moeten dagen verder te kijken en grenzen te verleggen. 

Maar hoe doe je dat eigenlijk? De procesgericht didactiek is een manier van denken die je bij elk vak en activiteit kan inzetten. 


De kunstdisciplines kunnen van grote waarde zijn in de ontwikkeling van het creatieve denkproces, het trainen van het oplossingsgericht denken en dit eventueel vakoverstijgend in te zetten binnen het curriculum. 

Door mijn werk als kostuumontwerpster en -maakster voor film, theater en commercials heb ik alle kunstdisciplines (beeldend, drama, dans en muziek) op een hoog professioneel niveau mogen ervaren. Het resultaat van de samenwerking tussen alle disciplines werkt alleen vanuit creativiteit. Kijken, reageren, onderzoeken en proberen is altijd vakoverstijgend. 

Tijdens de coaching gaan jij samen met mij als coach en/of in co-creatie aan de slag met de leerdoelen die gesteld zijn. Samen komen we tot het antwoord wat je nodig hebt om je doel te kunnen bereiken. 

Samen groeien we naar onderwijs waardoor de leerling zichzelf kent en zichzelf durft te zijn. Een leerling die respectvol feedback kan geven en weet met kritiek om te gaan. Een leerling die groeit door te durven proberen, te falen en opnieuw te beginnen. Samen groeien we dan naar onderwijs dat de vaardigheden, flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en creativiteit geeft voor de banen van de toekomst. 

Deskundigheid coaching.jpg